Όλα όσα περιμένατε σε τιμή που δεν περιμένατε.
Όλα όσα περιμένετε,
σε τιμή που δεν περιμένετε.