Χρηματοδότηση Audi Now > Audi Q2 | Audi Hellas > Q2 > Home

Το δικό σας Audi Q2

 • 1920x600_stage_AQ2_161025.jpg
1920x600_stage_AQ2_161025.jpg

27,090.00 GBP

 • Basic price
  26,315.00 GBP
 • Optional equipment
  775.00 GBP
 • Price
  27,090.00 GBP
 • ROTR Preis
  27,935.00 GBP

Audi Now

Compact στην εμφάνιση. SUV στο χαρακτήρα. Premium στην καταγωγή.

Αποκτήστε τώρα το Audi Q2 από 22.430€ και με χρηματοδότηση Audi Now από 87€ το μήνα.

Ισχύει έως 24/12/2019

 • 563x317_0018_AQ2_161016.jpg
  Audi Now με 0% επιτόκιο
  από 87€/μήνα

  • Ονομαστικό Επιτόκιο (πλέον εισφοράς 0,6%): 0,0%
  • Συνολική Διάρκεια Δανείου: 48 μήνες
  • Ελάχιστη Προκαταβολή: 50%
  • Προστασία Αποπληρωμής Δανείου: Α
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου: 6 μηνών με το πρόγραμμα Auto Protection κατ' ελάχιστο
  • Service Αυτοκινήτου: Περιλαμβάνεται
  • Ποσοστό Balloon*: % επί της αξίας τιμοκαταλόγου

 • 563x317_0004_AQ2_D_161030.jpg
  Audi Now με 1,9% επιτόκιο
  από 238€/μήνα

  • Ονομαστικό Επιτόκιο (πλέον εισφοράς 0,6%): 1,9%
  • Συνολική Διάρκεια Δανείου: 48 μήνες
  • Ελάχιστη Προκαταβολή: 25%
  • Προστασία Αποπληρωμής Δανείου: Α
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου: 6 μηνών με το πρόγραμμα Auto Protection κατ' ελάχιστο
  • Service Αυτοκινήτου: Περιλαμβάνεται
  • Ποσοστό Balloon*: % επί της αξίας τιμοκαταλόγου

 • 1920x1080_0014_AQ2_161021.jpg
  Audi Now με 0% επιτόκιο
  από 306€/μήνα

  • Ονομαστικό Επιτόκιο (πλέον εισφοράς 0,6%): 0%
  • Συνολική Διάρκεια Δανείου: 48 μήνες
  • Προστασία Αποπληρωμής Δανείου: Α
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου: 6 μηνών με το πρόγραμμα Auto Protection κατ' ελάχιστο
  • Service Αυτοκινήτου: Περιλαμβάνεται
  • Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 10.000€

 • 1920x1080_0017_AQ2_161017.jpg
  Audi Now με 1,9% επιτόκιο
  από 402€/μήνα

  • Ονομαστικό Επιτόκιο (πλέον εισφοράς 0,6%): 1,9%
  • Συνολική Διάρκεια Δανείου: 48 μήνες
  • Ελάχιστη Προκαταβολή: 25%
  • Προστασία Αποπληρωμής Δανείου: Α
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου: 6 μηνών με το πρόγραμμα Auto Protection κατ' ελάχιστο
  • Service Αυτοκινήτου: Περιλαμβάνεται


Παραδείγματα χρηματοδότησης:

Q2 1.0 TFSI
Audi Auto credit (0%)
 • Μηνιαία Δόση: 87 €
 • Αξία αυτοκινήτου: 22.430€
 • Προκαταβολή: 50%
 • Προστασία αποπληρωμής δανείου: Πακέτο Α
 • Service αυτοκινήτου: Περιλαμβάνεται
 • Χρηματοδοτούμενο ποσό: 11.740€
 • Τόκοι (με εισφορά 0,6%): 241€
 • Τελευταία δόση Balloon: 8.507€
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε.: 1,34%
Q2 1.0 TFSI
Audi Auto credit (1,9%)
 • Μηνιαία Δόση: 238€
 • Αξία αυτοκινήτου: 22.430€
 • Προκαταβολή: 25%
 • Προστασία αποπληρωμής δανείου: Πακέτο Α
 • Service αυτοκινήτου: Περιλαμβάνεται
 • Χρηματοδοτούμενο ποσό : 17.610€
 • Τόκοι (με εισφορά 0,6%): 1.302€
 • Τελευταία δόση Balloon: 8.507€
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε.: 3,11%
Q2 1.0 TFSI
Audi Classic credit (1,9%)
 • Μηνιαία Δόση: 402€
 • Αξία αυτοκινήτου: 22.430€
 • Προκαταβολή: 25%
 • Προστασία αποπληρωμής δανείου: Πακέτο Α
 • Service αυτοκινήτου: Περιλαμβάνεται
 • Χρηματοδοτούμενο ποσό: 17.610€
 • Τόκοι (με εισφορά 0,6%): 913€
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε.: 3,06%
Σημείωση:

Ονομαστικό επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% βάσει Ν. 128/1975
Οι μηνιαίες δόσεις περιλαμβάνουν άτοκα τα διαχειριστικά έξοδα, έξοδα υπέρ τρίτων και την εξασφάλιση αποπληρωμής δανείου.
Συνδυάζεται με ασφάλιση αυτοκινήτου 6 μηνών με το πρόγραμμα Auto Protection Gold κατ' ελάχιστο.

*Στο τέλος της χρηματοδότησης Auto Credit μπορείτε να επιλέξετε:

1. Να αποπληρώσετε το υπόλοιπο της χρηματοδότησής σας με 1 δόση balloon.
2. Να επιστρέψετε το αυτοκίνητο χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.
3. Να ζητήσετε εκ νέου χρηματοδότηση του υπόλοιπου ποσού με όρους καινούριου αυτοκινήτου.