Χρηματοδότηση Audi Now > Q3 > Q3 > Home

Q3

 • 1920x600_AQ3_181005.jpg
1920x600_AQ3_181005.jpg

Audi Now

Το Q3 είναι όλα όσα χρειάζεστε. Σταθερό, δυναμικό, ευρύχωρο και με απαράμιλλη ποιότητα.

Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 από 32.900€ και με χρηματοδότηση Audi Now από 107€ το μήνα.

Ισχύει έως 24/12/2019

 • 1920x1080_Modul4_Feature_Gallery_Pulsorange_final.jpg
  Audi Now με 0% επιτόκιο
  από 107€/μήνα

  • Ονομαστικό Επιτόκιο (πλέον εισφοράς 0,6%): 0,0%
  • Συνολική Διάρκεια Δανείου: 48 μήνες
  • Ελάχιστη Προκαταβολή: 50%
  • Προστασία Αποπληρωμής Δανείου: Α
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου: 6 μηνών με το πρόγραμμα Auto Protection κατ' ελάχιστο
  • Service Αυτοκινήτου: Περιλαμβάνεται
  • Ποσοστό Balloon*: % επί της αξίας τιμοκαταλόγου

 • 1920x1080-AQ3_D_181004.jpg
  Audi Now με 1,9% επιτόκιο
  από 328€/μήνα

  • Ονομαστικό Επιτόκιο (πλέον εισφοράς 0,6%): 1,9%
  • Συνολική Διάρκεια Δανείου: 48 μήνες
  • Ελάχιστη Προκαταβολή: 25%
  • Προστασία Αποπληρωμής Δανείου: Α
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου: 6 μηνών με το πρόγραμμα Auto Protection κατ' ελάχιστο
  • Service Αυτοκινήτου: Περιλαμβάνεται
  • Ποσοστό Balloon*: % επί της αξίας τιμοκαταλόγου

 • 1920x1080-AQ3_D_181018.jpg
  Audi Now με 0% επιτόκιο

  • Ονομαστικό Επιτόκιο (πλέον εισφοράς 0,6%): 0%
  • Συνολική Διάρκεια Δανείου: 48 μήνες
  • Προστασία Αποπληρωμής Δανείου: Α
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου: 6 μηνών με το πρόγραμμα Auto Protection κατ' ελάχιστο
  • Service Αυτοκινήτου: Περιλαμβάνεται
  • Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 10.000€

 • 1920x1080-AQ3_D_181016.jpg
  Audi Now με 1,9% επιτόκιο

  • Ονομαστικό Επιτόκιο (πλέον εισφοράς 0,6%): 1,9%
  • Συνολική Διάρκεια Δανείου: 48 μήνες
  • Ελάχιστη Προκαταβολή: 25%
  • Προστασία Αποπληρωμής Δανείου: Α
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου: 6 μηνών με το πρόγραμμα Auto Protection κατ' ελάχιστο
  • Service Αυτοκινήτου: Περιλαμβάνεται


Παραδείγματα χρηματοδότησης:

Q3 1.5 TFSI
Audi Auto credit (0%)
 • Μηνιαία Δόση: 107€
 • Αξία αυτοκινήτου: 32.900€
 • Προκαταβολή: 50%
 • Προστασία αποπληρωμής δανείου: Πακέτο Α
 • Service αυτοκινήτου: Περιλαμβάνεται
 • Χρηματοδοτούμενο ποσό: 17.090€
 • Τόκοι (με εισφορά 0,6%): 359€
 • Τελευταία δόση Balloon: 13.153€
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε.: 1,10%
Q3 1.5 TFSI
Audi Auto credit (1,9%)
 • Μηνιαία Δόση: 328€
 • Αξία αυτοκινήτου: 32.900€
 • Προκαταβολή: 25%
 • Προστασία αποπληρωμής δανείου: Πακέτο Α
 • Service αυτοκινήτου: Περιλαμβάνεται
 • Χρηματοδοτούμενο ποσό: 25.635€
 • Τόκοι (με εισφορά 0,6%): 1.932€
 • Τελευταία δόση Balloon: 13.153€
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε.: 2,92%
Σημείωση:

Ονομαστικό επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% βάσει Ν. 128/1975
Οι μηνιαίες δόσεις περιλαμβάνουν άτοκα τα διαχειριστικά έξοδα, έξοδα υπέρ τρίτων και την εξασφάλιση αποπληρωμής δανείου.
Συνδυάζεται με ασφάλιση αυτοκινήτου 6 μηνών με το πρόγραμμα Auto Protection Gold κατ' ελάχιστο.

*Στο τέλος της χρηματοδότησης Auto Credit μπορείτε να επιλέξετε:

1. Να αποπληρώσετε το υπόλοιπο της χρηματοδότησής σας με 1 δόση balloon.
2. Να επιστρέψετε το αυτοκίνητο χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.
3. Να ζητήσετε εκ νέου χρηματοδότηση του υπόλοιπου ποσού με όρους καινούριου αυτοκινήτου.