00:00 | 00:00

Προβολείς HD Matrix LED

Βασιζόμενη σε κάμερα ανίχνευση πηγών φωτός από προπορευόμενα οχήματα και οχήματα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, το οποίο σημαίνει, ότι τα άλλα τμήματα της μεγάλης σκάλας φώτων μπορούν να χρησιμοποιούνται συνεχώς.