00:00 | 00:00

Φώτα laser Audi

Τα φώτα laser της Audi δημιουργούν μια διευρυμένη δέσμη φωτός και ενεργοποιούνται αυτομάτως από την ταχύτητα κίνησης των 70 km/h και άνω.