00:00 | 00:00

Σύστημα πλοήγησης MMI navigation plus με MMI touch (A8)

Το σύστημα πλοήγησης MMI navigation προσφέρει καινοτόμο τεχνολογία πλοήγησης, διαισθητικό χειρισμό και υψηλό βαθμό εξατομίκευσης.