00:00 | 00:00

Πίσω φώτα OLED

Τα πίσω φώτα OLED διαθέτουν τρισδιάστατη σχεδίαση πίσω φώτων, δυναμική ακολουθία φωτισμού και ομοιογενή φωτισμό.