00:00 | 00:00

Τηλεχειρισμός πίσω χώρου (Rear seat remote)

Το Rear seat remote σας επιτρέπει να ελέγχετε τις λειτουργίες άνεσης και infotainment στον πίσω χώρο του αυτοκινήτου σας.