00:00 | 00:00

Ρυθμίσεις φόρτισης

Οι ρυθμίσεις φόρτισης παρέχουν πληροφορίες για τη στάθμη του φορτίου της μπαταρίας, με μια ματιά. Επιτρέπουν επίσης τον καθορισμό μιας επιδιωκόμενης στάθμης φόρτισης («στόχος φόρτισης»), καθώς και τον προγραμματισμό και την ενεργοποίηση ενός χρονοδιακόπτη φόρτισης (charging timer). Ο προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη φόρτισης μπορεί επίσης να γίνει εύκολα μέσω της εφαρμογής myAudi.