00:00 | 00:00

Βοηθητικός κλιματισμός άνεσης

Ο βοηθητικός κλιματισμός άνεσης επιτρέπει τη ρύθμιση μιας επιθυμητής θερμοκρασίας πριν από την αναχώρηση ή ενεργοποιεί τη θέρμανση ή τον αερισμό – τόσο μέσω χρήσης της εφαρμογής myAudi, όσο και απευθείας μέσω του MMI της Audi.