00:00 | 00:00

Στάθμευση σε δημόσιους δρόμους και online ειδικοί προορισμοί

Η αναζήτηση θέσεων στάθμευσης ποτέ δεν ήταν ευκολότερη. Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να βρείτε θέσεις στάθμευσης σε δημόσιους δρόμους, δημόσια πάρκινγκ ή θέσεις στάθμευσης σε χώρους στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων χρήσιμων online πληροφοριών, όπως ωραρίων λειτουργίας ή τιμών.