Εκδόσεις & Πακέτα > Audi S3 Sportback > A3 > Home

Εκδόσεις και πακέτα εξοπλισμού

Διακοσμητικά πακέτα

Ειδική Έκδοση Edition One

7.105 EUR

Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.

Διακοσμητικό πακέτο Carbon style

2.319 EUR

Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.