Εκδόσεις & Πακέτα > Audi SQ2 > Q2 > Home

Εκδόσεις

Base

Εκδόσεις και πακέτα εξοπλισμού

Πακέτα εξοπλισμού

SQ2 εξωτερικό διακοσμητικό πακέτο

1.748 EUR

Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.

Διακοσμητικά πακέτα

Διακοσμητικό πακέτο Carbon style: Κάλυμμ α κολόνας C & εξ. καθρεπτών σε carbon

Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.