Εκδόσεις & Πακέτα > Audi RS Q3 Sportback > Q3 > Home

Εκδόσεις και πακέτα εξοπλισμού

Design selection

Εκτεταμένο διακοσμητικό πακέτο RS σε κόκ κινο

1.290 EUR

Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.

Διακοσμητικό πακέτο εσωτερικού RS σε κόκ κινο

1.054 EUR

Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.