Εκδόσεις & Πακέτα > Audi Q4 Sportback e-tron > Q4 e-tron > Home

Εκδόσεις και πακέτα εξοπλισμού

Διακοσμητικά πακέτα

Εξωτερικό S line

1.686 EUR

Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.

Εξωτερικό Advanced line

608 EUR

Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.