Εκδόσεις & Πακέτα > Q7 > Q7 > Home

Το δικό σας Q7

50 TDI quattro tiptronic 
75.847 EUR

 • Τιμή μοντέλου με ΦΠΑ
  (χωρίς τέλος ταξινόμησης)
  75.847 EUR
 • Προαιρετικός εξοπλισμός
  0 EUR
 • Τιμή με ΦΠΑ
  (χωρίς T.T.)
  75.847 EUR
 • Προτεινόμενη Λιανική Τιμή
  88.152 EUR

Εκδόσεις

Basic

Basic

S line

S line

Εκδόσεις και πακέτα εξοπλισμού

S-line

S line sport πακέτο εξοπλισμού

5.307 EUR

Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.

Πακέτα εξοπλισμού

Πακέτο εξοπλισμού Technology

4.600 EUR

Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.