Εκδόσεις & Πακέτα > Audi Q8 TFSI e > Q8 > Home

Εκδόσεις και πακέτα εξοπλισμού

Πακέτα εξοπλισμού

PAX

Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.

Διακοσμητικό πακέτο σε Carbon

2.517 EUR

Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.