Διαγνωστικά Μηχανήματα > Home
Erwin

Erwin

Διαγνωστικά Μηχανήματα

Διατίθενται τα διαγνωστικά Μηχανήματα VAS 6160E - VAS 6150E (laptop).

Η αίτηση για την άδεια χρήσης λογισμικού για τα διαγνωστικά Μηχανήματα VAS 505X & VAS 616X & VAS 615X , γίνεται μέσω Erwin στο εργοστάσιο στην παρακάτω διεύθυνση:
https://erwin.audi.com/erwin/showCarDiagnostics.do

Για περισσότερες πληροφορίες και τοποθέτηση παραγγελιών παρακαλώ όπως απευθύνεστε στη Διεύθυνση After Sales, KOSMOCAR, κ.Παπανδρέου Νικόλαο:

Τηλ: 210 9981212
Fax: 210 9981211
Email: papnik@kosmocar.gr