Ένταξη στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service > Home
Erwin

Erwin

Ένταξη στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service

Για υποβολή αιτημάτων ένταξης στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service της KOSMOCAR A.E., παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μάριο Nτούφα, Προϊστάμενο Ανάπτυξης Δικτύου:

Τηλ.: 210 9981333
Fax.: 210 9981165
Email: marios.ntoufas@kosmocar.gr