Ειδικά Εργαλεία & Εξοπλισμός Συνεργείου > Home
Erwin

Erwin

Ειδικά Εργαλεία & Εξοπλισμός Συνεργείου

Κατάλογος Ειδικών Εργαλείων & Εξοπλισμού Συνεργείων διαθέσιμος από τα Εργοστάσια VW-AUDI
https://erwin.audi.com/erwin/showWorkshopEquipmentInfo.do

Οι προδιαγραφές του εργοστασιακού εξοπλισμού, των ειδικών εργαλείων που απαιτούνται για συνεργείο AUDI και προδιαγραφές εξοπλισμού φανοποιείου και βαφείου AUDI καθώς και οι αντίστοιχες επεξηγήσεις είναι διαθέσιμες στο παρακάτω αρχείο :

Για περισσότερες πληροφορίες και τοποθέτηση παραγγελιών παρακαλώ όπως απευθύνεστε στη Διεύθυνση After Sales, KOSMOCAR, κ. Παπανδρέου Νικόλαο:

Τηλ: 210 9981212
Fax: 210 9981211
Email: papnik@kosmocar.gr