Ηλεκτρονικός Κατάλογος Ανταλλακτικών > Home
Erwin

Erwin

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Ανταλλακτικών

- ΕΤΚΑ
Σύνθετο Πρόγραμμα αναζήτησης κωδικών Ανταλλακτικών.

- EIS
Απλοποιημένη έκδοση του ETKA.

- ETOS
Απλοποιημένη έκδοση του ETKA που καλύπτει και άλλες μάρκες του Group.

Για περισσότερες πληροφορίες και τοποθέτηση παραγγελιών παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στη Διεύθυνση After Sales KOSMOCAR, Υπεύθυνο Ανταλλακτικών, κ. Ροζάκη Νικόλαο:

Τηλ: 210-9981357
Fax: 210-9981367
Email: nikroz@kosmocar.gr