Στοιχεία εταιρίας

KOSMOCAR A.E.

Γενικοί Εισαγωγείς Volkswagen,
Audi, Škoda & Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα για την Ελλάδα

Επίσημοι Έμποροι & Επισκευαστές Ducati

Επίσημοι Έμποροι & Επισκευαστές Bentley

Επίσημοι Επισκευαστές Lamborghini

Κεντρικά Γραφεία
Λ. Βουλιαγμένης 566-568
164 52 Αργυρούπολη
Τηλ: 210 99 81 111
Fax: 210 99 81 130

Κέντρο Τεχνικής
Υποστήριξης & Εκπαίδευσης
Οδός Κωνσταντινουπόλεως
Περιοχή Παπακώστα
196 00 Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 55 06 502
Fax: 210 55 06 509

Κέντρο Διανομής Ανταλλακτικών
Θέση Όσιος Λουκάς
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ: 210 99 81 351
Fax: 210 99 81 367