00:00 | 00:00

Σύστημα υποβοήθησης νυχτερινής ορατότητας

Υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης ατόμων και μεγάλων ζώων εντός της περιοχής ανίχνευσης. Εάν η κίνηση ή η θέση τους ερμηνεύεται ως πιθανός κίνδυνος, μπορεί να δοθεί μια προειδοποίηση σύγκρουσης.