00:00 | 00:00

Εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα

“AC” σημαίνει εναλλασσόμενο ρεύμα και “DC” συνεχές ρεύμα. Στην καθημερινή χρήση. Ούτε καν θα καταλάβετε τη διαφορά ανάμεσα στο εναλλασσόμενο και το συνεχές ρεύμα. Το ρεύμα μετατρέπεται αυτομάτως, χάρη στον μετατροπέα AC/DC που είναι εγκατεστημένος στο όχημά σας.