00:00 | 00:00

Ανάκτηση ενέργειας

Με την ανάκτηση ενέργειας αυξάνεται η απόδοση και οικονομία, και συνεπώς, η αυτονομία του Audi e-tron σας. Για την ανάκτηση της ενέργειας το Audi e-tron σας χρησιμοποιεί τόσο την ανάκτηση κατά την αυτοώθηση (coasting recuperation), όσο και μια καινοτόμο μορφή ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση (brake recuperation), που επιτρέπει την επίτευξη απόδοσης ανάκτησης έως και 220 kW.