00:00 | 00:00

Μένοντας σε επαφή

Με το Audi connect, μπορείτε να μένετε σε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους σας, ενώ οδηγείτε. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε την άνετη εκφώνηση των εισερχόμενων μηνυμάτων κειμένου ή να καλέσετε τις επαφές σας απευθείας μέσω φωνητικού χειρισμού.