Οnline Σύνδεση με το Εργοστάσιο > Home
Erwin

Erwin

Οnline Σύνδεση με το Εργοστάσιο

Αρχικά απαιτείται η ενεργοποίηση κωδικού συνεργείου που γίνεται με την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης: "Αίτηση Ενεργοποίησης Κωδικού Ανεξάρτητου Συνεργείου".
Τα διαγνωστικά μηχανήματα VAS 61XX επιτρέπουν την online σύνδεση με το Εργοστάσιο για αυτόματη απόκτηση κωδικών immobilizer, κωδικών ραδιόφωνων, την προσαρμογή εγκεφάλων και τον προγραμματισμό κλειδιών.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την online σύνδεση, αναφέρονται στο σχετικό αρχείο: "Οδηγίες Σύνδεσης GeKo".
Οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης της online σύνδεσης και της χορήγησης ταυτότητας χρήστη (User-ID) μαζί με τον σχετικό κωδικό πρόσβασης αναφέρονται στο σχετικό αρχείο: "Προϋποθέσεις GeKo".
Η αίτηση χορήγησης εξουσιοδότησης Online Σύνδεσης των διαγνωστικών μηχανημάτων VAS505X/6150 αναφέρεται στο σχετικό αρχείο: "Αίτηση GeKo".
Επίσης, μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να επισυνάπτεται συμπληρωμένο και το αρχείο: "Βεβαίωση σχέσης εργασίας".
Για την σωστή εργασία, μέσω online σύνδεσης, είναι απαραίτητη η προμήθεια των απαιτούμενων CD μάρκας από το Εργοστάσιο, με συνδρομή μέσω Erwin.
Δείτε τις σχετικές πληροφορίες αναλυτικότερα, στην προηγούμενη ενότητα: "Διαγνωστικά Μηχανήματα".
Οι Online συνδέσεις που θα γίνονται μελλοντικά με το εργοστάσιο από κάθε ανεξάρτητο συνεργείο, θα πρέπει να καταγράφονται στο έντυπο "Αρχείο Καταγραφής Εργασιών και Εξαρτημάτων Ασφαλείας - AUDI", ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο όταν ζητηθεί από την Kosmocar.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως απευθύνεστε στην κα. Κοτζαμάνη:

Τηλ: 210 9981307
Fax: 210 9981320
Email: DealersIT@kosmocar.gr