Τεχνική Εκπαίδευση > Home
Erwin

Erwin

Τεχνική Εκπαίδευση

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα Τεχνικής Εκπαίδευσης. Οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα, όσο και για θέματα Τεχνικής Εκπαίδευσης γενικότερα, απευθυνθείτε:

Κατσούνης Κώστας
FAX: 2109981340
Email: ttc@kosmocar.gr
Τηλέφωνο: 2105506592