Τεχνική Εκπαίδευση > Home
Erwin

Erwin

Τεχνική Εκπαίδευση

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα Τεχνικής Εκπαίδευσης. Οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα, όσο και για θέματα Τεχνικής Εκπαίδευσης γενικότερα, απευθυνθείτε:

Μπαφατάκης Λουκάς
FAX: 2109981340
Email: ttc@kosmocar.gr
Τηλέφωνο: 2109981068