Νέα πρότυπα για την κατανάλωση καυσίμου. > Home

Νέα πρότυπα για την κατανάλωση καυσίμου.

 • 1400x438_AA3_E_141009.jpg
1400x438_AA3_E_141009.jpg

Πιο κοντά στην πραγματική κατανάλωση: Το WLTP αντικαθιστά τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (NEDC).

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου για τα νεοεισερχόμενα στην αγορά αυτοκίνητα προσδιορίζονται βάσει μιας νέας διαδικασίας, του WLTP. Το WLTP θα απαιτείται για όλες τις νέες ταξινομήσεις οχημάτων μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Τα αρχικά WLTP σημαίνουν Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (Εναρμονισμένη Διεθνώς Διαδικασία Δοκιμών για Ελαφρά Οχήματα), η οποία χρησιμεύει στον προσδιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων. Μάθετε εδώ για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό για εσάς και το Audi σας.

 • 563x317_AOZ_A4_DIV_151024.jpg
  Τι είναι το WLTP;

  Οι πελάτες βασίζουν την απόφασή τους για την αγορά ενός αυτοκινήτου όλο και περισσότερο στα επίπεδα της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών καυσαερίων. Διαβάστε εδώ πώς οι τιμές αυτές θα καθορίζονται στο μέλλον με τη νέα μέθοδο δοκιμής.

  Μάθετε περισσότερα
 • 563x317_AAQ_E_10050.jpg
  Σημαντικοί λόγοι που συνηγορούν υπέρ του WLTP.

  Το WLTP θα παρέχει ρεαλιστικότερες τιμές κατανάλωσης καυσίμου στο μέλλον, βασισμένες σε πραγματικά στοιχεία ανά τον κόσμο. Διαβάστε εδώ τις αλλαγές που θα υπάρξουν με τη νέα διαδικασία δοκιμών.

  Μάθετε περισσότερα
 • 563x317_AAQ_E_10051.jpg
  NEDC και WLTP.

  Από το φθινόπωρο του 2017, το NEDC, η εργαστηριακή δοκιμή των αυτοκινήτων, θα αντικατασταθεί από το WLTP. Οι νέες παράμετροι δοκιμής θα παρέχουν ρεαλιστικότερες, υψηλότερες τιμές. Διαβάστε εδώ πώς ακριβώς διαφέρουν οι διαδικασίες στην πράξη.

  Μάθετε περισσότερα

NEDC vs. WLTP

Σύγκριση
Ο τυποποιημένος κύκλος οδήγησης NEDC ισχύει για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Καθιερώθηκε το 1992 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων του εκάστοτε οχήματος και την παροχή συγκρίσιμων τιμών. Εδώ μπορείτε να δείτε με μια ματιά τις βασικές παραδοχές που αφορούν στις μετρήσεις.

NEDC

 • Η θερμοκρασία στο θάλαμο δοκιμής ήταν 20-30°C
 • Το μήκος της διαδρομής ήταν περίπου 11 km.
 • Ο κύκλος διαρκούσε περίπου 20 λεπτά.
 • Ο κύκλος αποτελείτο από δύο φάσεις:
  - περίπου 13 λεπτά προσομοίωσης οδήγησης εντός πόλης
  - περίπου 7 λεπτά προσομοίωσης οδήγησης εκτός πόλης
 • Η μέση ταχύτητα κίνησης ήταν περίπου 33 km/h.
 • Το ποσοστό του χρόνου ακινησίας ήταν 25%.
 • Η μέγιστη ταχύτητα κίνησης της δοκιμής ήταν 120 km/h.
 • Τα σημεία αλλαγής ταχύτητας για τα μοντέλα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων προδιαγράφονταν με ακρίβεια.
 • Δε λαμβάνονταν υπόψη οι προαιρετικοί εξοπλισμοί και ο κλιματισμός.

WLTP

 • Η θερμοκρασία στο θάλαμο δοκιμής είναι 23°C.
 • Το μήκος της διαδρομής είναι περίπου 23 km.
 • Ο κύκλος διαρκεί περίπου 30 λεπτά.
 • Αποτελείται από τέσσερις φάσεις (low, medium, high, extra-high).
 • Η μέση ταχύτητα κίνησης είναι περίπου 47 km/h.
 • Το ποσοστό του χρόνου ακινησίας είναι 13%.
 • Η μέγιστη ταχύτητα κίνησης της δοκιμής είναι πάνω από 130 km/h.
 • Γίνεται εκ των προτέρων εξατομικευμένος υπολογισμός των σημείων αλλαγής ταχύτητας για κάθε όχημα.
 • Το βάρος και ο πρόσθετος εξοπλισμός του εκάστοτε οχήματος συνυπολογίζονται στην αξιολόγηση.

Στόχοι της νέας διαδικασίας.

Με τη διαδικασία WLTP επανακαθορίζονται οι παράμετροι ελέγχου για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών καυσαερίων. Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά:
563x317_AA3_E_141017.jpg

Διαφάνεια.

Μελλοντικά, θα εκτιμάται καλύτερα η πραγματική καθημερινή κατανάλωση ενός οχήματος. Το WLTP λαμβάνει υπόψη ένα προφίλ οδήγησης που είναι πιο κοντά στην καθημερινή πραγματικότητα από ό,τι το προηγούμενο πρότυπο NEDC, το οποίο θύμιζε περισσότερο μια τεχνητή εργαστηριακή δοκιμή και χρησίμευε κατά κύριο λόγο στη σύγκριση διαφόρων οχημάτων. Ενώ λοιπόν η μέτρηση των τιμών κατανάλωσης με το NEDC γινόταν υπό αφηρημένες εργαστηριακές συνθήκες, το WLTP θα επιτρέπει την ακριβέστερη πρόβλεψη της πραγματικής κατανάλωσης. Το WLTP στοχεύει στην προσομοίωση μιας ρεαλιστικότερης συμπεριφοράς οδήγησης και συνεπώς στην επίτευξη πιο ρεαλιστικών αποτελεσμάτων.
563x317_AOZ_Q7_10076_1_PART_RGB.jpg

Πρότυπα.

Ένας από τους βασικούς στόχους του WLTP είναι μια ενιαία διαδικασία για τη μέτρηση των εκπομπών καυσαερίων και της κατανάλωσης ενέργειας για διαφορετικά είδη κινητήρων, όπως βενζίνης, diesel, φυσικού αερίου (CNG), ακόμη και ηλεκτρικών. Ένα όχημα του ιδίου τύπου θα πρέπει, εφόσον ακολουθείται σωστά ο κύκλος WLTP, να παρέχει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα ελέγχου σε όλον τον κόσμο. Αυτή η απαιτούμενη συγκρισιμότητα καθιστά απαραίτητη την εργαστηριακή μέτρηση. Γι’ αυτό, η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές καυσαερίων προσδιορίζονται αξιόπιστα και αντιπροσωπευτικά στο δυναμόμετρο, στο πλαίσιο ενός δυναμικού προφίλ οδήγησης.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Τι ακριβώς είναι το WLTP;


Για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου ενός αυτοκινήτου και την αξιολόγηση του αν τηρεί τα εκάστοτε ισχύοντα όρια εκπομπών καυσαερίων, προδιαγράφονται τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου. Οι συνθήκες πλαισίου για τον έλεγχο και τον χειρισμό των αποτελεσμάτων μέτρησης προδιαγράφονται από τη νομοθεσία της ΕΕ. Έτσι διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται οι ίδιες συνθήκες πλαισίου από όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους άλλους εμπλεκόμενους, έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η «διαφανής» συγκρισιμότητα. Με τη διαδικασία ελέγχου μετρώνται οι τιμές CO₂ και οι τιμές κατανάλωσης, καθώς και οι εκπομπές καυσαερίων ενός οχήματος. Για την έγκριση τύπου των καινούργιων ΙΧΕ και των ελαφριών επαγγελματικών οχημάτων, θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλη την ΕΕ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 η νέα διαδικασία δοκιμής "Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure" (WLTP), η οποία θα αντικαταστήσει το NEDC (New European Driving Cycle) που ίσχυε έως τώρα. Κατόπιν αυτού οι εγκρίσεις τύπου για νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων ή νέες παραλλαγές κινητήρων/κιβωτίων ταχυτήτων θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο βάσει των αποτελεσμάτων του WLTP. Μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2018 θα πρέπει όλα τα οχήματα κατά την πρώτη ταξινόμησή τους να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το WLTP.
Σε ποιες χώρες θα εισαχθεί το WLTP;
Το WLTP θα εισαχθεί στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και στη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, την Τουρκία και το Ισραήλ. Χρησιμοποιείται επίσης σε τροποποιημένη μορφή στην Ιαπωνία και για τη μέτρηση εκπομπών καυσαερίων στην Κίνα. Η Ινδία και η Νότιος Κορέα σχεδιάζουν την εισαγωγή του σε μελλοντικό χρόνο.
Τα οχήματα που βρίσκονται ήδη στην αγορά θα μετατραπούν επίσης στο WLTP;
Όχι. Η μετάβαση στο WLTP δεν θα έχει επιπτώσεις στα ήδη ταξινομημένα οχήματα. Γενικά, για τα οχήματα τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία (NEDC) δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές εκπομπών CO₂ και κατανάλωσης καυσίμου. Για αυτά τα οχήματα, καθοριστικές παραμένουν οι παράμετροι του NEDC.
Πότε οι τιμές του WLTP θα αντικαταστήσουν οριστικά όλες τις τιμές του NEDC;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει, η ενιαία μετατροπή των τιμών NEDC σε τιμές εκπομπής CO₂ και κατανάλωσης καυσίμου και η σχετική πληροφόρηση των καταναλωτών να γίνει έως την 1η Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, οι δεσμευτικοί κανόνες σχετικά με την πληροφόρηση των καταναλωτών θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο. Από αυτό ενδέχεται να προκύψουν διαφορές μεταξύ των αγορών.
Τι άλλαξε από τον Σεπτέμβριο του 2017 για τους πελάτες;
Το WLTP είναι υποχρεωτικό για την έγκριση τύπου των νέων μοντέλων από τον Σεπτέμβριο του 2017. Στη Γερμανία η αλλαγή της φορολογικής νομοθεσίας θα λάβει χώρα την 01.09.2018. Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ημερομηνία για την ανακοίνωση των αναθεωρημένων τιμών. Συνεπώς το NEDC παραμένει νομικά δεσμευτικό για τη σήμανση και τη φορολόγηση των οχημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την ενιαία μετάβαση όλων των νέων οχημάτων όσον αφορά στην πληροφόρηση των καταναλωτών και τη φορολόγηση, έτσι ώστε να αποφευχθεί η περιττή σύγχυση των πελατών από την ταυτόχρονη αναφορά, τόσο των τιμών του NEDC, όσο και αυτών του WLTP στα καινούργια οχήματα. Στη μεταβατική περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως, κατά τα αναμενόμενα, τον Ιανουάριο του 2019, επιτρέπεται η εθελοντική ανακοίνωση των τιμών του WLTP στους πελάτες. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημαίνεται ξεκάθαρα ως πρόσθετο στοιχείο ένδειξης της κατανάλωσης. Προς το παρόν, δεσμευτικές για την πληροφόρηση στις πινακίδες πληροφόρησης των εκθεσιακών χώρων και τον προσδιορισμό των τιμών για το σήμα ενεργειακής απόδοσης παραμένουν οι παράμετροι του NEDC. Το ίδιο ισχύει για τον προσδιορισμό των τελών κυκλοφορίας (σε χώρες στις οποίες τα τέλη κυκλοφορίας διαθέτουν μια εξαρτώμενη από τις εκπομπές ρύπων συνιστώσα). Ωστόσο, η φορολόγηση αποτελεί μέρος της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας και θα πρέπει να καθορίζεται στις επιμέρους χώρες. Εδώ είναι πιθανές διαφορετικές προσεγγίσεις και επιλογές του χρόνου της μετάβασης.
Πώς μπορώ να διακρίνω αν ένα όχημα έχει ήδη ελεγχθεί σύμφωνα με τη νέα διαδικασία;
Ακόμη και σήμερα με το NEDC, τα αποτελέσματα των μετρήσεων από την διαδικασία ελέγχου καταγράφονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (certificate of conformity ή CoC), το οποίο συνοδεύει κάθε όχημα. Αυτό το πιστοποιητικό αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση ενός εγγράφου κυριότητας οχήματος, με το οποίο ο κάτοχος στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει στην ταξινόμηση του οχήματος. Σε οχήματα, τα οποία ελέγχθηκαν σύμφωνα με το WLTP, στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CoC) θα αναφέρονται δύο διαφορετικές τιμές εκπομπής CO2 και κατανάλωσης καυσίμου: αφενός οι τιμές του WLTP, και αφετέρου οι υπολογισθείσες τιμές του NEDC. Οι τελευταίες θα αποτελούν τη βάση για την αλλαγή της σήμανσης κατανάλωσης καυσίμου και τον προσδιορισμό των τελών κυκλοφορίας της εκάστοτε χώρας, ώσπου αυτή η χώρα να μεταβεί στην αποκλειστική χρήση του WLTP.
Ποια είναι η σχέση μεταξύ του WLTP και των RDE; Δεν πρόκειται για το ίδιο πράγμα;
RDE σημαίνει Real Driving Emissions (Εκπομπές σε Πραγματικές Συνθήκες Οδήγησης) και αναφέρεται σε μια μέτρηση καυσαερίων, η οποία γίνεται στον δρόμο και όχι σε ένα εργαστήριο, υπό τυποποιημένες συνθήκες, όπως αυτό ισχύει για το WLTP. Η βασική διαφορά: Στη δοκιμή RDE ελέγχονται οι συνιστώσες των καυσαερίων NOx (οξείδια του αζώτου) και αιωρούμενα σωματίδια (λεπτόκοκκη σκόνη) κατά τη διάρκεια της πραγματικής οδήγησης στον δρόμο, με τη βοήθεια φορητής τεχνολογίας μέτρησης καυσαερίων (PEMS), ωστόσο, εξαιτίας της μεγάλης διασποράς στις μετρήσεις που γίνονται στον δρόμο, δεν μετρώνται η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO₂. Σε συνδυασμό με την εισαγωγή του WLTP, οι κατασκευαστές θα πρέπει να περιορίσουν την εκπομπή οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων των οχημάτων τους στην πραγματική οδική κυκλοφορία. Ενώ το όριο για το πλήθος των αιωρούμενων σωματιδίων εδώ είναι το ίδιο όπως και στο WLTP, για τα οξείδια του αζώτου στη βαθμίδα 1 των RDE χρησιμοποιείται ένας συντελεστής συμμόρφωσης 2,1. Για ένα όριο NOx ίσο με 80 mg/km για ένα ΙΧΕ του προτύπου Euro 6, αυτό αντιστοιχεί σε μέγιστες επιτρεπτές εκπομπές 168 mg/km υπό συνθήκες RDE. Στη βαθμίδα 2 των RDE ο συντελεστής συμμόρφωσης για τα NOx μειώνεται επίσης σε 1,0 (συν ένα περιθώριο για την ανοχή μέτρησης).