Σημαντικοί λόγοι που συνηγορούν υπέρ του WLTP.

Η πραγματική κατανάλωση καυσίμου ενός οχήματος μπορεί να διαφέρει από τα στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής. Η εγκυρότητα των μετρηθέντων βάσει του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης (NEDC) αποτελεσμάτων ήταν ανέκαθεν υπό αμφισβήτηση, καθώς η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ατομική συμπεριφορά οδήγησης και τον εξοπλισμό του εκάστοτε οχήματος. Για παράδειγμα, η κατανάλωση παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με το αν ένα όχημα κινείται κυρίως εντός πόλης, σε επαρχιακές οδούς ή σε αυτοκινητοδρόμους. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη αυτές οι διαφορές, με το WLTP οι θεωρητικές συνθήκες του NEDC μετασχηματίζονται σε ένα δυναμικότερο προφίλ οδήγησης, το οποίο βασίζεται σε στατιστικές έρευνες και την αξιολόγηση μέσων προφίλ χρηστών. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερες επιταχύνσεις, μεγαλύτερες μέσες ταχύτητες κίνησης και μεγαλύτερες μέγιστες ταχύτητες κίνησης. Και αντί να γίνεται συνδυασμένη προσομοίωση και ανάλυση της εντός και εκτός πόλης κίνησης, το όχημα πλέον δοκιμάζεται σε τέσσερις φάσεις με διαφορετικές περιοχές ταχύτητας κίνησης.