Ρήτρα μη ευθύνης

Η Kosmocar Α.Ε. φροντίζει για τη σύνταξη των περιεχομένων των σελίδων του συγκεκριμένου website και για την ανανέωσή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρόλα αυτά, οι ιστοσελίδες αυτές στοχεύουν μόνο στην παροχή μη δεσμευτικών γενικών πληροφοριών προς βοήθεια του δυνητικού αγοραστή ώστε να προβεί στην απόφασή του και δεν αντικαθιστούν τη λεπτομερή προσωπική ενημέρωση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο εξοπλισμός και οι τιμές των αυτοκινήτων που αναφέρονται και περιγράφονται είναι μόνο ενδεικτικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά, οι εξοπλισμοί και οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, ειδικά σε σχέση με την χώρα στην οποία προσφέρονται. Επίσης, υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Πλήρως ανανεωμένα στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τους εξοπλισμούς ή τις τιμές των αυτοκινήτων μπορείτε να βρείτε στους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Audi.
Η Kosmocar Α.Ε. δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι εν ισχύ, ακριβείς και πλήρεις ή ότι είναι προσβάσιμες οποιαδήποτε στιγμή.
Σε περιπτώσεις αναφοράς στις ιστοσελίδες άλλων (links), η Kosmocar Α.Ε. δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τα περιεχόμενα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στις σελίδες με τις οποίες υπάρχει σύνδεση.