00:00 | 00:00

Ρυθμίσεις Amazon Alexa

Χάρη στην ενσωμάτωση του Amazon Alexa στο MMI της Audi, έχετε εύκολα πρόσβαση στον ψηφιακό βοηθό κατά την οδήγηση. Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας Amazon με το όχημά σας και πώς να χρησιμοποιήσετε το Amazon Alexa στο Audi σας.