Κινητήρες > Audi Q4 Sportback e-tron > Q4 e-tron > Home

Όλοι οι κινητήρες με μία ματιά

Σύστημα κίνησης

3 από το σύνολο των 3 κινητήρων

Κινητήρες

35 e-tron

47.000 EUR

 • 9 sec
 • 0–0 g/km
 • 18,5–16,7 kWh/100 km
 • 125 kW

40 e-tron

54.200 EUR

 • 8,5 sec
 • 0–0 g/km
 • 18,6–16,9 kWh/100 km
 • 150 kW

50 e-tron quattro

60.550 EUR

 • 6,2 sec
 • 0–0 g/km
 • 19,6–17,6 kWh/100 km
 • 220 kW

Δε βρέθηκε κανένας κινητήρας.

Δεν υπάρχει διαθέσιμος κανένας κινητήρας για αυτόν τον τύπο καυσίμου στο πακέτο εξοπλισμού που έχετε επιλέξει.

 • Επιτάχυνση
 • Εκπομπές CO2, μεικτός κύκλος
 • Κατανάλωση καυσίμου, μεικτός κύκλος
 • Ισχύς
*
Η μέγιστη ισχύς καθορίζεται σύμφωνα με το UN GTR.21; έως και 25 kW οφείλονται στο overboost, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το μέγιστο 30 δευτερόλεπτα.

Η ισχύς που διατίθεται σε μεμονωμένες καταστάσεις οδήγησης εξαρτάται από μεταβλητούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, φόρτιση/θερμοκρασία/κατάσταση κλιματισμού ή φυσική φθορά της μπαταρίας υψηλής τάσης.

Ειδικότερα , για να είναι διαθέσιμη η μέγιστη ισχύς (overboost), απαιτείται θερμοκρασία μπαταρίας υψηλής τάσης μεταξύ 23 και 50°C και επίπεδο φόρτισης μπαταρίας > 88%.

Τυχόν αποκλίσεις από τις παραμέτρους που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη ισχύ, ενώ μπορεί να μην διατίθεται καθόλου το overboost.

Σε κάποιο βαθμό, η θερμοκρασία της μπαταρίας μπορεί να επηρεαστεί έμμεσα μέσω της βοηθητικής λειτουργίας κλιματισμού και μπορεί να ρυθμιστεί το επίπεδο φόρτισης και άλλες παράμετροι στο όχημα. Η ισχύς που διατίθεται επί του παρόντος εμφανίζεται στον μετρητή ισχύος του οχήματος.

Για να διατηρήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη δυνατότητα χρήσης της μπαταρίας υψηλής τάσης, συνιστάται να ορίσετε έναν στόχο φόρτισης 80% για την μπαταρία για καθημερινή χρήση (μπορεί να ρυθμιστεί στο 100% π.χ. πριν από μεγάλα ταξίδια).