Κινητήρες > RS 7 Sportback performance > A7 > Home

1 από το σύνολο των 1 κινητήρες

Κινητήρες

quattro tiptronic

154.611 EUR

  • 3,4 sec
  • 284–273 g/km
  • 12,5–12,0 l/100km
  • 630 hp*

Δε βρέθηκε κανένας κινητήρας.

Δεν υπάρχει διαθέσιμος κανένας κινητήρας για αυτόν τον τύπο καυσίμου στο πακέτο εξοπλισμού που έχετε επιλέξει.

  • Επιτάχυνση
  • Εκπομπές CO2, μεικτός κύκλος
  • Κατανάλωση καυσίμου, μεικτός κύκλος
  • Ισχύς