Εσωτερικό > Q8 e-tron > Q8 e-tron > Home

Καθίσματα

Standard καθίσματα

fb-seats.png
Κανονικά εμπρός καθίσματα
Standard
Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.
Κανονικά εμπρός καθίσματα

Sport καθίσματα

fb-seats.png
Sport καθίσματα εμπρός
769 EUR
Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.
Sport καθίσματα εμπρός
Sport Plus καθίσματα εμπρός
2.716 EUR
Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.
Sport Plus καθίσματα εμπρός

Sport καθίσματα

fb-seats.png
VOS:Q2J
Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.
VOS:Q2J

Καθίσματα Comfort

Sport καθίσματα

fb-seats.png
Εμπρός καθίσματα άνεσης, με εξατομικευμέ νες ηλεκτρικές ρυθμίσεις
3.001 EUR
Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.
Εμπρός καθίσματα άνεσης, με εξατομικευμέ νες ηλεκτρικές ρυθμίσεις

Τιμόνια

fb-steeringwheel.png
Sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, 3 ακτίνων με χειριστήρια ρύθμισης ανάκτη σης ενεργειας (recuperation)
149 EUR
Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.
fb-steeringwheel.png
Sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, flat bottomed με χειριστήρια ρύθμισης αν άκτησης ενεργειας (recuperation)
285 EUR
Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.
fb-steeringwheel.png
Sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, θερμαινόμενο, με χειριστήρια ρύθμισης αν άκτησης ενεργειας (recuperation)
372 EUR
Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.
fb-steeringwheel.png
Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, διπλών ακτίνων, με χειριστήρια ρύθμισης ανάκτησης ενεργειας (recuperation)
Standard
Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.
fb-steeringwheel.png
Θερμαινόμενο δερμάτινο πολυλειτουργικό plus τιμόνι, διπλών ακτινών με χειριστήρια ρύθμισης ανάκτησης ενεργειας (recuperation)
236 EUR
Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.

Περαιτέρω εξοπλισμός