Εκδόσεις & Πακέτα > Audi RS 6 Avant > A6 > Home

Εκδόσεις και πακέτα εξοπλισμού

Πακέτα εξοπλισμού

Πακέτο RS Dynamic

4.762 EUR

Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.

Πακέτο RS Dynamic plus

14.880 EUR

Επιλέγοντας αυτόν τον εξοπλισμό, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε έναν εξοπλισμό που έχετε ήδη επιλέξει.