Κινητήρες > RS 7 Sportback > A7 > Home

1 από το σύνολο των 1 κινητήρες

Κινητήρες

TFSI quattro tiptronic

146.216 EUR

  • 3,6 sec
  • 285–274 g/km
  • 12,6–12,1 l/100 km
  • 600 hp *

Δε βρέθηκε κανένας κινητήρας.

Δεν υπάρχει διαθέσιμος κανένας κινητήρας για αυτόν τον τύπο καυσίμου στο πακέτο εξοπλισμού που έχετε επιλέξει.

  • Επιτάχυνση
  • Εκπομπές CO2, μεικτός κύκλος
  • Κατανάλωση καυσίμου, μεικτός κύκλος
  • Ισχύς