Δικαιώματα

Τα δικαιώματα όλων των κειμένων, των φωτογραφιών και των άλλων αποτελεσμάτων που είναι δημοσιευμένα στις ιστοσελίδες της Kosmocar Α.Ε. ανήκουν στην Kosmocar Α.Ε., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, αποθήκευση, επικοινωνία, δημοσίευση και αναπαραγωγή ή μεταβίβαση των περιεχομένων χωρίς έγγραφη έγκριση της Kosmocar Α.Ε. απαγορεύεται. Οι όροι TDI, quattro, Spaceframe, ASF, καθώς και οι ονομασίες των μοντέλων αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της AUDI AG.